προσέγγιση του Ασθενούς με Θωρακικό Άλγος θωρακικό άλγος ΑΙΑΝΗ ομιλία κοινότητα Αιανής πόνος στην καρδιά πόνος στο στέρνο πόνος στο στήθος καρδιά www.MedNetGP.gr ∞ Ομιλία Συλλόγου Γενικών Ιατρών στην Αιανή με θέμα “προσέγγιση του Ασθενούς με Θωρακικό Άλγος" ∞
www.MedNetGP.gr
Γενικός Οικογενειακός Ιατρός
Χατζημανώλης Εμμανουήλ
Επιμελητής Α'
Κοινοποίηση του θεματος στο προφιλ σου

Ομιλία Συλλόγου Γενικών Ιατρών στην Αιανή με θέμα “προσέγγιση του Ασθενούς με Θωρακικό Άλγος

"

03/10/2017

Ομιλία Συλλόγου Γενικών Ιατρών στην Αιανή με θέμα “προσέγγιση του Ασθενούς με Θωρακικό Άλγος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από το Γενικό Ιατρό"
Η ώρα είναι :
Ημερομηνία:
MedNetGP.gr