ποιος είμαι\nο σκοπός της σελίδας www.MedNetGP.gr ∞ Ποιος είμαι και ο σκοπός της ιστοσελίδας ∞
www.MedNetGP.gr
Γενικός Οικογενειακός Ιατρός
Χατζημανώλης Εμμανουήλ
Επιμελητής Α'

Ποιος είμαι και ο σκοπός της ιστοσελίδας


     


  Ονομάζομαι Χατζημανώλης Εμμανουήλ - Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Επιμελητής Α΄. 

  Ο σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι η ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγείας.

Η ιατρική δεν είναι πλέξιμο και ύφανση ούτε κάποια από τις άλλες χειρωνακτικές εργασίες,   αλλά  πρέπει να βγαίνει από την ψυχή,  να είναι γεμάτη κατανόηση και να είναι προικισμένη  με το δώρο της  οξείας παρατήρησης. Αυτά σε συνδυασμό με την ακριβή επιστημονική  γνώση αποτελούν τις απαραίτητες  προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ιατρική πράξη.
Η ώρα είναι :
Ημερομηνία:
MedNetGP.gr